Privacyregeling

Toepassingsgebied
Deze regeling is van toepassing op de websites en op alle Internet-initiatieven van Matthys Wijnimport.
Om de persoonlijke levenssfeer van de consument te beschermen, werd op 8 december 1992 in België, een wet gestemd. U kan deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be. Deze is conform het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 11 december 1998.
Matthys Wijnimport respecteert de privacy van haar klanten. Zij streeft de wet op de privacy strikt na.
Alle consumentenbestanden die Matthys Wijnimport opbouwt voor haar marketingacties zijn wettelijk in orde met de privacywetgeving.

Inzamelen van informatie

Bij registratie, aankopen en acties
Matthys Wijnimport verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Matthys Wijnimport voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit eenvoudig aanduiden tijdens de registratie. Ook nadien kan hij dit op eenvoudig verzoek aanvragen.

In log-files
Ten slotte wordt er informatie verzameld in log-files. Matthys Wijnimport kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van Matthys Wijnimport nog beter afstemmen op de noden van de gebruikers.

Recht op inzage en correctie
Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Gebruik van cookies
De website van Matthys Wijnimport maakt gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de websites garanderen.

Wijziging en kennisgeving van deze privacyregeling
Matthys Wijnimport behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.